Kannattaa tutustua lähemmin tuoreeseen Lämmöllä-lehteen. Syksyn uudessa numerossa esittelemme kuusinkertaisen hybridilämmitysjärjestelmän. Lisäksi mm. mielenkiintoinen asiantuntijahaastattelu, jossa ilmatieteenlaitoksen tutkimusprofessori Marko Laine kertoo, miten lämmitys Suomessa tulee muuttumaan seuraavina vuosikymmeninä.

    Jos on aika päivittää öljylämmitysjärjestelmä ajan tasalle, kannattaa kokonaisuus suunnitella huolella ammattilaisten kanssa. Kesäkausi on remonttien suhteen yleensä kiireisintä aikaa, joten suunnittelu on hyvä laittaa alulle hyvissä ajoin.

    Huolto ja kunnossapito ajallaan säästää. Järjestelmän hallittu saneeraus kannattaa. Tie tulevaisuuteen: öljy + uusiutuvat eli hybridi. Säiliön täyttöyhteenä vain nokkavipuliitin on turvallinen.